പൂമുഖം » സൗന്ദര്യം » ആകൃതി » മുഖത്തിന്റെ ആകൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം

മുഖത്തിന്റെ ആകൃതിയുടെ പ്രാധാന്യം

മുഖത്തിന്റെ ആകൃതി എല്ലാവരിലും വെത്യസ്തമാണ് .

  • ചതുര മുഖം
  • ഡയമണ്ട് മുഖം
  • ത്രികോണ മുഖം
  • ഹൃദയാകൃതി മുഖം
  • വട്ട മുഖം
  • ദീര്‍ഘവൃത്താകൃതി മുഖം

എന്നിവയാണ് പ്രധാന മുഖ ആകൃതികൾ ,നിങ്ങൾ ഇതിലെതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഹെയർ കട്ടും ,പുരികത്തിന്റെ  ഷേയ്പ്പ് , വസ്ത്രങ്ങളും, Sun glasses, ആഭരണങ്ങളും ,തിരഞ്ഞെടുക്കുക.മറ്റുള്ളവർക്ക്  ചേരുന്നത്  നമുക്ക്  ചേരണമെന്നില്ല .

ആദ്യം കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ  നിന്ന്  സ്വന്തം മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മനസിലാക്കുക

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w